Puna për Zgjerimin e Rrugës Komoran-Drenas-Skenderaj, po vijon

Shpronesimi i pronave solli vonesa ne ecurine e ketij projekti, por po angazhohemi qe te zgjidhim te gjitha problemet nje nga nje, qe punimet te zhvillohen per se mbari, e zgjerimi i rruges te behet sa me pare. 


Per kete projekt: 


Per vitin 2024, kemi ndare 13 milione euro;

Per vitin 2025, kemi ndare 15 milione euro.

Foto Galeria

Video Galeria