Departamenti i Infrastrukturës Rrugore

Departamenti i Infrastruktures Rrugore eshte njeri nder gjashte departamentet e Ministrise se Infrastruktures.


Ne kuader te ketij departamenti funksionon Drejtoria e Rrugeve te Kosoves si dhe nje dvizioni dhe sektoret e meposhtem:


1. Divizioni per projekte

2. Sektori per siguri ne rruge

3. Sektori per brezin rrugor

4. Sektori per ambient

5. Sektori per politike dhe programe

6. Sektori per trajnime dhe komunikime

7. Sektori per ura

8. Sektori per planifikimi, dhe

9. Sektori per GIS
Kontakti:

038/211-494

200-28-505

Foto Galeria

Video Galeria