Ka filluar puna për Ndërtimin e kyqjes në Autostradën “Arbër Xhaferi”, për të gjithë Qytetarët e Vitisë

 Volume te shtuara ne terren perndertimin e 

kyqjes ne Autostraden “Arber Xhaferi”, per te gjithe Qytetaret e Vitise, ku permes kesaj kyqje, do te zgjidhim keshtu nje problematike shumevjeçare te banoreve te Vitise dhe zonave perreth. 


Ju njoftojme se punimet ne projektin; \"Ndertimi i kyqjes ne Autoudhen R-6 “Arber Xhaferi” ne Viti\", pritet te perfundojne ne afatin e percaktuar sipas kontrates, per 175 dite pune. Momentalisht eshte duke u punuar ne Aksin 4 (Dalja nga Kaçaniku) dhe aksin 5 (Kyçja e Vitise ne drejtim te Prishtines).

Foto Galeria

Video Galeria