Dokumente të ndryshme

Subvencionimi i linjave ekonomikisht te paqëndrueshmeVendim për refuzim kërkese nr. 4336Vendim për refuzim kërkese nr. 4984Vendim për refuzim kërkese nr. 4514Vendim për refuzim kërkese nr. 4515Vendim për refuzim kërkese nr. 4354, 4852, 4853Vendim për refuzim kërkese nr. 4621Vendim për refuzim kërkese nr. 4615Vendim për refuzim kërkese nr. 4823Vendim për refuzim kërkese nr. 4820Korigjimi i vendimeve nr. 4159, 4156, 4168Vendim për refuzim kërkese nr. 2015Vendim për refuzim kërkese nr. 1922Vendim për refuzim kërkese nr. 2375Vendim për refuzim kërkese nr. 1891Vendim për refuzim kërkese nr. 2056Vendim për refuzim kërkese nr. 1898Vendim për refuzim kërkese nr. 2156Posteri i BE-se per te drejtat e udhetarit nepermjet ajritEU POSTER Prava Avioputnika SREU Passenger Rights PosterFletushkë me përshkrimin e të drejtave të Avio UdhëtarëveFormulari i BE-se per ankesat e udhetareve nepermjet ajritVendim për aprovim kërkese nr.2137Vendim për aprovim kërkese nr.2143Vendim për aprovim kërkese nr.2136Vendim për aprovim kërkese nr.1934Vendim për aprovim kërkese nr.1994Vendim për aprovim pjesërisht kërkese nr.2162Vendim për aprovim kërkese nr.1997Vendim për aprovim kërkese nr.2086Vendim për aprovim kërkese nr.2023Vendim për aprovim kërkese nr.2160Vendim për refuzim kërkese nr.2158Vendim për aprovim kërkese nr.2107Vendim për refuzim kërkese nr.2106Vendim për refuzim kërkese nr.2139Vendim për refuzim kërkese nr.2154Vendim për aprovim kërkese nr.2153Vendim për aprovim kërkese nr.2153Vendim për refuzim kërkese nr.2141Vendim për refuzim kërkese nr.2169Vendim për aprovim kërkese nr.2079Vendim për aprovim kërkese nr.2078Vendim për anulimin e nisjeve te lira sipas vendimit nr.1643Vendim për aprovim kërkese nr.2069Vendim për aprovim kërkese nr.2135Vendim për refuzim kërkese nr.2163Vendim për refuzim kërkese nr.2114Vendim për refuzim kërkese nr.2041Vendim për refuzim kërkese nr.2125Vendim për aprovim kërkese nr.2042Vendim për aprovim kërkese nr.2159Vendim për refuzim kërkese nr.2068Vendim për aprovim pjesërisht kërkese nr.2105Vendim për aprovim kërkese nr.2166Vendim për aprovohet kërkese nr.2167Vendim për refuzim kërkese nr.2155Vendim për refuzim kërkese nr.2149Vendim për refuzim kërkese nr.2067Vendim për refuzim kërkese nr.2164Vendim për refuzim kërkese nr.1930Vendim për aprovim kërkese nr.2122Vendim për aprovohet kërkese nr.2123Vendim për refuzim kërkese nr.2161Vendim për aprovim kërkese nr.2142Vendim për refuzim kërkese nr.2132Vendim për refuzim kërkese nr.2151Vendim për refuzim kërkese nr.2152Vendim për refuzim kërkese nr.2140Vendim për aprovim pjesërisht kërkese nr.2099Vendim për aprovim pjesërisht kërkese nr.2130Vendim për refuzim kërkese nr.2133Vendim për refuzim kërkese nr.2085Vendim për refuzim kërkese nr.2080Vendim për refuzim kërkese nr.2165Vendim për refuzim kërkese nr.2129Vendim për refuzim kërkese nr.2100Vendim për refuzim kërkese nr.2145Vendim për aprovim kërkese nr.1899Vendim për refuzim kërkese nr.2084Vendose rripin për sigurinë tuaj137 TË VDEKUR NË VITIN 2017 NË AKSIDENTE TRAFIKUPERSONS LOST THEIR LIVES IN TRAFFIC ACCIDENTS IN 2017NASTRADALIH 2017 U SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMARaport me rekomandime nga njësiti Task Force Protokoli i përbashkët ndërmjet Republikes se Kosoves dhe Këshillit Federal të Zvicrrës , per transportin Rrugor nderkombetar te udhetareve dhe mallrave Raporti Vjetor Financiar për Vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2018

Foto Galeria

Video Galeria