Dokumenti EBRD - Kosovo Roads Project, LAP

Bazirajuci se na ZAKON BR. 05/L-097 “O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE KOSOVA I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA REHABILITACIJU REGIONALNIH PUTEVA”

Ministarstvo Infrastrukture u saradnji sa Evropskom Bbankom za Obnovu i Razvoj (EBRD)  je u aktivnostima  za realizaciju ovog projekta kojeg ekzekutira  Jedinicu za Implementaciju Projekta (JIP)

Ovaj projekat obuhvaca:

1) Rehabilitacija nacionalnog puta N25.3 segment Klokot – Gnjilane, L=11.08 km

2) Proširenje nacionalnog puta N25.2, ulazak u grad Gnjilane, L=3.00 km

3) Proširenje nacionalnog puta N2, ulazni segment u grad Uroševac

4) Proširenje regionalnog puta R107, ulazni segment u gradu Prizrenu, L=3.00 km

MI, odnosno JIP za rehabilitaciju regionalnih puteva, poziva sve predstavnike poslovnih subjekata, poslovnih i ne-poslovnih zgrada, građana koji su pogođeni razvojem projekta, kao i razne interesne grupe za učešće u diskusiji koja će biti održana prema ovom rasporedu:

l.        Proširenje regionalnog puta R107, ulazni segment u gradu Prizrenu, L=3.00 km

Prizreni datum 05.12.2018. Vreme: 10:00 në zgrada opstine Prizeren

ll.        Rehabilitacija nacionalnog puta N25.3 segment Klokot – Gnjilane, L=11.08 km

Gjilan me datum 03.12.2018.sati: 14:00  zgrada opstine Gjilan

1. Kllokot me datum: 04.12.2018. sati: 11:00, Domk Kulture

2. Viti me datum: 06.11.2018. sati: 10:00 zgrada opstine Viti

3. Pasjane datum I vreme bice naknadno objavljeno


Napomena:


Za Projekat Gnjilane i Novoberd: Proširenje Nacionalog puta N 25.2, Ulaz u Gnjilane, L = 3,00 km, datum i mesto će se naknadno objaviti.


Uroševac, za projekat: Proširenje nacionalnog puta N2: Ulazni segment u Uroševac, L = 5,69 km datum i mesto će se naknadno objaviti.      Za vise informacije, obratite se na sajtima:

Gjuha Shqipe:

http://mi-ks.net/sq/dokumente-berzh---kosovo-roads-project-lap

Gjuha Angleze: 

http://mi-ks.net/en/documents-ebrd---kosovo-roads-project-lap

Srpski:

http://mi-ks.net/sr/dokumenti-ebrd---kosovo-roads-project-lap

  I u web adresu odredjenih Opstina

Za eventualne informacije mozete se obratiti na web adresi: MI.Info@rks-gov.net 

Ili na tel 038212238


 

AKCIONI PLAN PRESELJENJA (RAP) - Novembar 2019Izgradnja puta N9 Priština - Peć, deonica Kijeva do Zahaća AKCIONI PLAN PRETVARANJA (RAP)Plan sticanja zemljišta: Pristupni put GnjilanePlan sticanja zemljišta: Pristupni put UrosevacPlan sticanja zemljišta: Pristupni put PrizrenPlan sticanja zemljišta: Put Klokot - Gnjilane

Foto Galerija

Video Galerija