Nënshkrimi i memorandum mirëkuptimit me IDK për lejimin e qasjes në dokumentet publike 03 10 2018

Photo Gallery

Video Gallery