Fillimi i punimeve në rehabilitimin e rrugës regjionale Kramovik-Xërxë.

Photo Gallery

Video Gallery