Në Mbledhjen e 159-të të Qeverisë së Republikës së Kosovës, miratuam këto vendime:

Photo Gallery

Video Gallery